Wij gebruiken cookies

cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze privacyverklaring

ONZE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

https://shop.praktijk-bloom.be is een service van:

Bloom Holistic Beauty & Balance
Bremlaan 19
2880 Bornem

www.praktijk-bloom.be
info@praktijk-bloom.be

BTW BE: 0842.752.826
IBAN: BE91 0018 7870 3676
BIC: GEBABEBB

 

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Bloom Holistic Beauty & Balance. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.


ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

De prijzen vermeld bij onze producten zijn steeds inclusief btw, taksen en diensten. De verzendkost geldig voor uw bestelling wordt steeds vermeld voordat u uw bestelling kan bevestigen.


ARTIKEL 4: BESTELLING

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de bevestiginsknop, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Na elke bestelling ontvangt u een bevestiginsmail met hierin een overzicht van uw gegevens en van uw bestelde producten.


ARTIKEL 5: LEVERING EN VERZENDING

Alle goederen worden geleverd op het door u doorgegeven leveringsadres. Wanneer blijkt dat de door u opgegeven adresgegevens niet correct zijn zijn de kosten voor het herversturen van uw bestelling voor uw rekening. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Bloom Holistic Beauty & Balance dient u het order opnieuw te plaatsen. De risico’s van het transport worden steeds gedragen door de klant.

Wij engageren ons om uw bestelling binnen de 3 werkdagen na het ontvangen van uw betaling te versturen. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.


ARTIKEL 6: HEROEPINGSRECHT

Bent u niet tevreden over een product, dan kan u het binnen de 14 dagen terug sturen naar Bloom Holistic Beauty & Balance , Notelaarshof 18 – 2560 Bevel. Dit in de originele staat, en voldoende gefrankeerd. Retourzendingen moeten eerst per e-mail worden gemeld op info@praktijk-bloom.be.


ARTIKEL 7: BETALING

Betaling gebeurt steeds elektronisch. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Via onze website aanvaarden wij betalingen met Bancontact. U ontvangt uw bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.


ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Het door Bloom Holistic Beauty & Balance vervaardigde materiaal mag niet worden aangewend voor andere doeleinden dan deze waarvoor het oorspronkelijk werd ontworpen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

De verstrekte ideeën, concepten en ontwerpen blijven volledig eigendom van Bloom Holistic Beauty & Balance. Iedere mogelijke inbreuk op deze bepaling door de klant geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding ten voordele van Bloom Holistic Beauty & Balance van € 250,00 per dag vanaf de eerste inbreuk tot de definitieve stopzetting van het onrechtmatig gebruik.


ARTIKEL 9: BEVOEGDHEID

Deze algemene voorwaarden, evenals alle bestellingen, offertes en overeenkomsten van Bloom Holistic Beauty & Balance worden beheerst door het Belgische recht.

Bij eventuele geschillen zijn enkel de Rechtbank van Mechelen en het Vredegerecht van Heist-op-den-Berg bevoegd, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Vredegerecht te Mechelen.